The Revolutionary Government of Zanzibar
Zanzibar Planning Commission


Muhtasari wa Hotuba ya Mwelekeo wa uchumi 2022 na Mpango wa Maendeleo 2022/2023
Vision 2050

ZANZIBAR PLANNING COMMISION ACT NO.3 (2012)