The Revolutionary Government of Zanzibar
Zanzibar Planning Commission

WASILISHO LA UHAMASISHAJI WA USHIRIKI WA WADAU KATIKA MAANDALIZI YA KUTOA MAONI JUU YA DIRA YA TAIFA YA MAENDELEO 2050 YA TANZANIA

Monitoring & Evaluation Framework for the Zanzibar Development Plan (ZADEP)

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais-Fedha na Mipango kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024

Muongozo wa kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Serikali Kuu na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka wa Fedha 2023/2024

Hotuba ya Mwelekeo wa hali ya Uchumi mwaka 2023 na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2023/2024.

Mwelekeo wa Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2023 na Mpango wa Maendeleo 2023/2024

Mapitio ya Hali ya Uchumi 2022 na Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo 2022/2023

Zanzibar Development Vision 2050

Zanzibar Voluntary National Review Report for the Implementation of SDGs, 2019

Evaluation of the Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty (ZSGRP) III (MKUZA III)

Roadmap To Sustainable Development Goal (SDGs) In Zanzibar 2020-2030

Zanzibar Voluntary National Review Report for the Implementation of SDGs, 2019

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty III

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty II

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty I

Revisited Zanzibar Vision 2020

Zanzibar Vision 2020