The Revolutionary Government of Zanzibar
Zanzibar Planning Commission

Hotuba ya Waziri wa Nchi-Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Dkt. Saada Mkuya Salum (MBM) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa Mwaka wa fedha 2024/2025

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais-Fedha na Mipango Dkt. Saada M. Salum (MBM) akiwasilisha Mwelekeo wa hali ya Uchumi Mwaka 2024 na Mpango wa Maendeleo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa Mwaka 2024/2025.

Mwelekeo wa hali ya Uchumi 2024 na Mpango wa Maendeleo 2024/2025.

Mapitio ya hali ya Uchumi 2023 na Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo 2023/2024.

Mapitio ya Hali ya Uchumi 2022 na Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo 2022/2023

Mwelekeo wa Hali ya Uchumi kwa Mwaka 2023 na Mpango wa Maendeleo 2023/2024

Hotuba ya Mwelekeo wa hali ya Uchumi mwaka 2023 na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2023/2024.

Muongozo wa kutayarisha Mpango na Bajeti kwa Serikali Kuu na Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa mwaka wa Fedha 2023/2024

Hotuba ya Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais-Fedha na Mipango kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024

Zanzibar Development Vision 2050

Zanzibar Voluntary National Review Report for the Implementation of SDGs, 2019

Evaluation of the Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty (ZSGRP) III (MKUZA III)

Roadmap To Sustainable Development Goal (SDGs) In Zanzibar 2020-2030

Zanzibar Voluntary National Review Report for the Implementation of SDGs, 2019

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty III

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty II

Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty I

Revisited Zanzibar Vision 2020

Zanzibar Vision 2020